Πολιτική Απορρήτου

Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ EYDAPP

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Η Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Yδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.ΥΔ.Α.Π.» ή «Εταιρεία») η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, στην οδό Ωρωπού 156, ΤΚ. 11146 και με ΑΦΜ  094079101, έχει δημιουργήσει για την ταχύτερη και βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών της την Εφαρμογή «EYDAPP» (εφεξής «EYDAPP» ή «Εφαρμογή»). 

1.2. Η χρήση της Εφαρμογής διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους καλείσθε να αναγνώσετε με προσοχή κατά τη λήψη της, πριν τους αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα για τη χρήση αυτής. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. προτρέπει τον χρήστη, στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Xρήσης, να απεγκαταστήσει την Εφαρμογή από τη συσκευή του και να μην προβεί σε οιαδήποτε χρήση αυτής. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. επιφυλάσσεται για την τροποποίηση οποτεδήποτε των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης περί Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ανατρέχουν ανά τακτά διαστήματα στους Όρους Χρήσης και Δήλωση Ενημέρωσης Προσωπικών Δεδομένων για τη σχετική ενημέρωσή τους. 

1.3. Μέσω της Εφαρμογής παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες/πελάτες ανά περίπτωση (π.χ. κατάσταση παροχών, τρέχουσες διακοπές υδροδότησης κλπ) με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. μέσω των διαδικασιών της καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες αυτές και το σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής να επικαιροποιούνται και να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την επίτευξη της αδιάλειπτης ύπαρξης αυτών, δεδομένου ιδίως του μεγάλου αριθμού των καταναλωτών αλλά και της διαρκούς εξέλιξης της κατάστασης των παροχών και τυχόν βλαβών.

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Η Εφαρμογή είναι συμβατή με συσκευές με λειτουργικό iOS και Android και διατίθεται μέσω ιστοσελίδων τρίτων (Apple App Store και Google Play Store αντίστοιχα). 

2.2. Η Εφαρμογή αποτελεί λογισμικό και ως εκ τούτου η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Εφαρμογής ή/και των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε λήψη/χρήση της, είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Εφαρμογής. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε μορφή ζημίας από τη λειτουργία, τη χρήση ή την κατάχρηση της υπηρεσίας και του περιεχομένου της Εφαρμογής εκ μέρους του χρήστη ή από την αδυναμία πρόσβασης, την παύση του συνόλου ή τμημάτων της Εφαρμογής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

2.3. Η Εφαρμογή διατίθεται δωρεάν από την Ε.ΥΔ.Α.Π.. Ο χρήστης επιβαρύνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολόγηση του παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του για τη χρήση δεδομένων και άλλων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρει η Ε.ΥΔ.Α.Π.

 

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Ειδικότερα μέσω του EYDAPP παρέχονται οι εξής υπηρεσίες/δυνατότητες στον χρήστη/πελάτη, είτε ως απλό χρήστη είτε ως ήδη εγγεγραμμένο χρήστη (κατόπιν σύνδεσής του με τα διαπιστευτήριά του, εάν είναι ήδη εγγεγραμμένος μέσω της ιστοσελίδας της Ε.ΥΔ.Α.Π.):

3.1.1. Δημιουργία αναφοράς (Αναφορές), αποστολή αντιγράφου υποβληθείσας αναφοράς, επανα-υποβολή αναφοράς και επισκόπηση ιστορικού αναφορών (Οι Αναφορές Μου)

3.1.2. Προβολή λογαριασμού ως απλός χρήστης μέσω Αριθμού Παραστατικού (συμπλήρωση ολογράφως ή με σκανάρισμα barcode) και Πληρωτέου Ποσού (Λογαριασμός) ή προβολή λογαριασμού ανά παροχή με σύνδεση χρήστη αποκλειστικά για τους εγγεγραμμένους (Λογαριασμός – Σύνδεση Χρήστη – Οι Παροχές Μου).

3.1.3. Πληρωμή λογαριασμού μέσω e-Banking ή χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος συστήματος πληρωμών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε. (Λογαριασμός – Τρόποι Πληρωμής)

3.1.4. Ενημέρωση οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για διακοπές υδροδότησης ανά Δήμο και περιοχή (Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση Διακοπών Υδροδότησης)

3.1.5. Ανεύρεση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΥΔΑΠ/Σημείων Πληρωμής ΕΥΔΑΠ στο χάρτη και δυνατότητα ανεύρεσης του πλησιέστερου σε εσάς Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΥΔΑΠ/Σημείου Πληρωμής ΕΥΔΑΠ με χρήση GPS. (Εξυπηρέτηση – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΥΔΑΠ/Σημεία Πληρωμής ΕΥΔΑΠ)

3.1.6. Εξυπηρέτηση πελατών μέσω απευθείας επικοινωνίας με το 1022, 1022@eydap.gr και 2102144444. (Εξυπηρέτηση – Επικοινωνία)

3.2. Κατά την ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού μέσω eΒanking ή με χρήση Πιστωτικών ή Χρεωστικών Καρτών των εκάστοτε συνεργαζόμενων Τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, HSBC, Easy Pay), γίνεται ανακατεύθυνση στο περιβάλλον συστήματος πληρωμών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε.. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. με κανέναν τρόπο δεν συλλέγει ή αποθηκεύει ή διαβιβάζει στοιχεία των πληρωμών σας.

 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

4.1. Με τη χρήση της Εφαρμογής δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών. 

4.2. Οι χρήστες της Εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται  με τους κανόνες και τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και των παρόντων όρων χρήσης, να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. 

4.3. Οι χρήστες της Εφαρμογής ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά τη χρήση της Εφαρμογής αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση αυτής. 

4.4. Η ΕΥΔΑΠ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ψευδή ή παραπλανητική δήλωση.

4.5. Η χρήση της Εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιείται για τις συναφείς λειτουργίες και υπηρεσίες, για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους μη σύννομους σκοπούς.

4.6. Κατά την καταχώρηση δεδομένων από τους χρήστες ευθύνονται οι ίδιοι για την ορθότητα και την ακρίβειά τους. 

 

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το συνολικό περιεχόμενο της Εφαρμογής, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, τα στοιχεία, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, και ο κώδικας της Εφαρμογής αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Ε.ΥΔ.Α.Π. και δεν επιτρέπεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της, η αντιγραφή, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η διανομή, η παρουσίαση και χρήση τους από τρίτους, σύνδεση, λήψη (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.ΥΔ.Α.Π.. Ρητά δε ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική́, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή μετάφραση της Εφαρμογής.

 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. στην οποία ανήκει η παρούσα Εφαρμογή δεσμεύεται απέναντι στους χρήστες/πελάτες, οι οποίοι κάνουν λήψη και χρήση αυτής και καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν αναφερόμαστε σε Προσωπικά Δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το email, ο αριθμός ταυτότητας κ.o.κ.

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Ε.ΥΔ.Α.Π., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση, κ.λπ.), τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας τους, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία τους και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο, νόμιμο και διαφανή τρόπο.

 

6.1. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με τον χρήστη, με ποια νομική βάση και για ποιους σκοπούς

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας μόνο όταν εσείς προβαίνετε σε λήψη και χρήση της Εφαρμογής και κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων, στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, για την πληροφόρησή σας, για την ταυτοποίησής σας, τη διαχείριση και αποπληρωμή του λογαριασμού σας και την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτησή σας.

6.1.1. Ειδικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε μέσω της Εφαρμογής, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, ανά επεξεργασία:

Επεξεργασία
Κατηγορίες δεδομένων
Σκοπός επεξεργασίας
Νομική βάση
Συλλογή Στοιχείων κατά τη Λήψη της Εφαρμογής IP, Βrowser, ISP, Αρχική/Σελίδα Εξόδου, Λειτουργικό Σύστημα, Ημερομηνία, Ώρα Τήρηση για λόγους ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και αποτροπής παράνομων διαδικτυακών συμπεριφορών 
 • Το έννομο συμφέρον μας για την αποτροπή παράνομων διαδικτυακών συμπεριφορών
 • Η τήρηση των έννομων υποχρεώσεων μας
Δημιουργία / Σύνοψη / Επανα-υποβολή Αναφοράς, Αποστολή Αντιγράφου υποβληθείσας αναφοράς  Διεύθυνση Προβλήματος/Βλάβης (ολογράφως ή με δυνατότητα χρήσης GPS), Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Εmail, Φωτογραφία Προβλήματος/Βλάβης (προαιρετική), Περιγραφή Προβλήματος Δήλωση Προβλήματος/Βλάβης και αποστολή αντιγράφου υποβληθείσας αναφοράς 
 • Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
 • Η έννομη υποχρέωση μας για την αποκατάσταση του προβλήματος
 • Το γενικότερο δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας της

Σύνδεση Χρήστη και δυνατότητα ανάκτησης κωδικού 

Σημείωση: H δυνατότητα ανάκτησης κωδικού γίνεται μόνο με ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. www.eydap.gr και συγκεκριμένα εδώ

Όνομα Χρήστη, Κωδικός Χρήστη Ταυτοποίηση Χρήστη/Πελάτη, Προβολή Λογαριασμού/Παροχής και Εξόφληση Λογαριασμού
 • Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
 • Το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και παροχής δυνατότητας προβολής και εξόφλησης του λογαριασμού σας
Επισκόπηση Παροχών  Αριθμός Μητρώου, Αριθμός Μετρητή, Διεύθυνση Παροχής, Προβολή και Εξόφληση Λογαριασμών ανά Παροχή
 • Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
 • Το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και παροχής δυνατότητας προβολής και εξόφλησης του λογαριασμού σας
Προβολή και Εξόφληση Λογαριασμού Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, Διεύθυνση Παροχής, Αριθμός Μητρώου, Αριθμός Μετρητή, Ποσό Πληρωμής, Λήξη Προθεσμίας Πληρωμής, Περίοδος Κατανάλωσης, Ημερομηνία Έκδοσης, Αριθμός Παρασταστικού Προβολή και Εξόφληση λογαριασμού
 • Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
 • Το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και παροχής δυνατότητας προβολής και  εξόφλησης του λογαριασμού σας

 

6.1.2. Ειδικότερα ως προς τη χρήση GPS, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία παρέχεται μόνον εφόσον το επιλέξετε και προς διευκόλυνση ανεύρεσης της ακριβής διεύθυνσης/σημείου/τοποθεσίας του προβλήματος ή του πλησιέστερου σε εσάς Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΥΔΑΠ/Σημείου Πληρωμής ΕΥΔΑΠ. Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρήσετε ολογράφως τη διεύθυνση. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι διεύθυνση, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα και συντεταγμενές.

6.1.3. Ως προς τη μεταφόρτωση (upload) φωτογραφιών στην αναφορά προβλήματος/βλάβης, σας ενημερώνουμε ότι η προσθήκη είναι προαιρετική στο πλαίσιο της βέλτιστης κατανόησης της βλάβης και αμεσότερης και πιο στοχευμένης εξυπηρέτησής σας. Οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τη βλάβη και να μην περιλαμβάνουν εικόνες προσώπων ή άλλα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα στις φωτογραφίες που λαμβάνει η Εταιρεία μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η Ε.ΥΔ.ΑΠ. δεν θα φέρει καμία ευθύνη ως προς τη λήψη ή/και τήρηση αυτών.

6.1.4. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει το email του στην ιστοσελίδα της Εφαρμογής www.eydapp.gr, ώστε να ενημερώνεται για αυτή μέσω Newsletter.

6.1.5. Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την Ε.ΥΔ.Α.Π. τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Για περαιτέρω πληροφορίες ενημερωθείτε στις σχετικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π., https://www.eydap.gr/UsePolicy 

 

6.2. Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Με κανένα τρόπο η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν θα εκμεταλλευθεί τις πληροφορίες σας και τα προσωπικά δεδομένα σας, ούτε θα διαβιβάσει αυτές σε τρίτους, παρά μόνο όταν αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία μας προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων σας.

Κατά περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα σας γνωστοποιούνται σε τρίτα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) συνεργάτες μας, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών της προς εσάς ή/και για την τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όπως απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, κατά περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα σας γνωστοποιούνται αν κριθεί αναγκαίο σε αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή άσκησης των νομικών αξιώσεών της.

Επίσης, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να έχουν και ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως Εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας επιμέρους υπηρεσίες, ενδεικτικά υποστήριξη της Εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση υποβληθέντος αιτήματος. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς τους συνεργάτες/τρίτους με σχετικές συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά το Γ.Κ.Π.Δ.2016/679 τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

6.3. Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε – Διατήρηση των δεδομένων

Το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών και το χρόνο που καθορίζει η σχετική νομοθεσία. Οι πληροφορίες διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η χρήση από εσάς της Εφαρμογής αλλά και για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της πληροφορίας, τη σύμβαση υδροληψίας και τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία. Σε κάθε χρήση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζονται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, παρά σε εξουσιοδοτημένους ανά Διεύθυνση/Υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφούμενοι με τους όρους της παρούσης Πολιτικής, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. για τους αναφερόμενους σκοπούς μόνο.

 

6.4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) του λογαριασμού Μέλους – Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς, υπό τις επιφυλάξεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679), υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις επιφυλάξεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679), δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένα από τα δεδομένα σας σε φορητή και επαναχρησιμοποιούμενη μορφή.
 • Έχετε επίσης τη δυνατότητα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1 - 3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων ως παρατίθεται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. www.eydap.gr, στη σχετική ενότητα της Πολιτικής Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και αποστέλλοντας το με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eydap.gr ή με επιστολή στη διεύθυνση Ιλισίων 9, Αθήνα 157 71. Αρμόδια να απαντήσει, να επιλύσει και διευκρινίσει κάθε σας απορία είναι η κα. Μαριάννα Αλμπούρα, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO). Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να υποβάλλονται σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες που αναγράφονται στο Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με τη ρητή επιφύλαξη της Ε.ΥΔ.Α.Π. να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

 

6.5. Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας ή πιστοποίησης Privacy Shield). Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. Γ.Κ.Π.Δ.2016/679. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας.

 

6.6. Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Με γνώμονα τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζονται στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρεί στο έπακρο το επίπεδο διασφάλισης της πληροφορίας και συμμορφώνεται ως προς τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα όπως είναι η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ειδικότερα για την ανταλλαγή δεδομένων από/προς την Εφαρμογή και μεταξύ των συστημάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. και της εταιρείας ΔΙΑΣ  χρησιμοποιείται Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας TLS, για να διασφαλίσουμε το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών σας στοιχείων.

 

6.7. Αντιμετώπιση της εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών

Η Εφαρμογή απευθύνεται μόνο σε ενήλικους χρήστες και ως εκ τούτου η Ε.ΥΔ.Α.Π. με αίσθημα ευθύνης ως προς την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από χρήστες ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Σε περίπτωση διαπίστωσης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί δικαίωμα διακοπής της υπηρεσίας.

 

6.8. Γνωστοποίηση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άσκησης δικαιωμάτων του χρήστη

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (βλ. παράγραφο 5 της παρούσας Δήλωσης) ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Eταιρεία μας με αποστολή email στη διεύθυνση dpo@eydap.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων είναι η Αικατερίνη Βλαστάρη, η οποία θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες ή αιτήματα σας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

 

6.9. Επικαιροποίηση ενημέρωσης περί προσωπικών δεδομένων

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμά της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί τον παρόντα όρο περί προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ανατρέχετε συχνά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

6.10. Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Διεύθυνση: Ωρωπού 156,
Τηλέφωνο: +302102144444
Email: grammateia@eydap.gr 
B) Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):
Μαριάννα Αλμπούρα
Email: dpo@eydap.gr 
Τηλέφωνο: +30.2107495155 & +30.2107495356
Γ) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :
Γραφεία: Κηφισίας 1 - 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600
Fax: +302106475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι χρήσης και οιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτούς διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία χωρίς να δημιουργείται αντίθεση όσον αφορά τις διατάξεις ιδιωτικού Διεθνούς δικαίου. Αρμόδια για οιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με ή ως απόρροια της χρήσης της Εφαρμογής είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

8. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο eydapp@eydap.gr